Posts Tagged ‘Hosting’

โฮสเกเตอร์ เช่า Hostgator แจก Coupon Code

Tuesday, November 16th, 2010

โฮสเกเตอร์ โฮสเกเตอร์ Hosting ระดับอินเตอร์ที่เสถียรภาพมาก คงไม่พ้นโฮสดีดีอย่าง โฮสเกเตอร์ (Hostgator) ที่มีรูปสัญลักษณ์เป็นไอ้เข้ ที่คุ้นตากันดี โดยใช้ระบบจัดการ Cpanel ที่ง่ายมากไม่ว่ามือเก่าหรือมือใหม่ก็ใช้ได้ง่าย สำหรับชาว Internet marketing แทบทุกคนเลือกใช้ โฮสเกเตอร์ (Hostgator) เป็นอันดับแรก

โฮสเกเตอร์ Hostgator โฮสเกเตอร์ โฮสเกเตอร์

โฮสเกเตอร์

Thaihostsolution.com บริการเว็บโฮสติ้งคุณภาพสูง

Monday, November 1st, 2010

Hosting : haihostsolution.com Best quality hosting solutions บริการเว็บโฮสติ้งคุณภาพสูง ในราคาถูก บริการทั้งแบบรายเดือนและรายปี เหมาะสำหรับทุกระดับผู้ใช้งานตั้งแต่นักเรียนถึงระดับองค์กร พร้อมบริการเกี่ยวกับเว็บโฮสติ้งอีกมากมายเช่น จดโดเมน ออกแบบเว็บไซต์ บริการโดยผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน หมดปัญหาเรื่องเว็บดาวน์ หรือเข้าช้า
Hosting

Our servers and web hosting

Sunday, October 17th, 2010

Web hosting Our servers are of high quality. Our server uses Intel based processor. Each server has at least 1 GB of RAM to ensure you receive the performance you demand from a server. Our server is connection to UPS backup power supply along with the latest technology in fire, security, and monitoring technologies. web hosting web hosting web hosting web hosting web hosting

web hosting

Domain Names

Sunday, September 5th, 2010

domain How do you choose a domain name? And what happens in regards to domain registration? Are two of the main questions that people hold when it comes to creating their own website. Choosing your domain name is something that should involve a lot of thought as it is vital to the success of your website, which is why it is important that you are well informed of how to go about this process, this is where Article Alley steps in to help with this section. Our Domain Names section aims to help inform you of anything and everything you could need to know about choosing the right name, checking the availability and then registering said name. Also not only do our articles inform of various aspects of Domain Names but they are also available for you to use for free within your own website etc. So make the most of Article Alley’s Domain Name section today. domain domain domain domain

domain

ASP Hosting Flexible Developing

Sunday, August 29th, 2010

web hosting Basically ASP can produce the functions provided by other programming languages like php, but there are also many differences which make ASP much better. ASP is the first product of Microsoft which is connected with the creation of dynamically generated web pages and servers. At first ASP came as an add-on to the Internet Information Services, but later on after its potential to be one of the leading developing languages was spotted it became an inevitable part of the Windows 2000 Server. One of those languages is ASP. ASP stands for Active Server Pages. ASP can help you improve you web page to whole new levels by making it more functional and interesting. Of course ASP needs a Windows environment on which to run. However that environment isn’t offered by any hosting – that’s why you need a specified service if you want to create an ASP webpage, and the name of that service is ASP hosting. web hosting web hosting

web hosting

Girls of Web Hosting

Saturday, August 28th, 2010

Web hosting Girls of Web Hosting : You’ve seen them in the GoDaddy commercials and you probably don’t understand what they have to do with web hosting but hey… They are hot and that seems to be enough for most. Most guys that is. Being the in-depth hosting guide (read hosting nerds) that we are, we’ve even taken the time to explore what proud faces the hosting providers use to promote their services.

As you will quickly become aware, one specific web host stands out a bit and judging by their representatives they could just as well be selling men’s magazines as hosting packages. However, let’s not waste any more space with words. I present to you the hottest girls of web hosting. web hosting

web hosting

HostGator Review

Friday, August 6th, 2010

hostgator Hostgator is U.S hosting company founded in 2002. The CEO and president of Host Gator is Brent Oxley. The company has purchased certified Renewable Energy Credits representing 130% of the electricity used to both power and cool every shared and reseller servers.

Their serves are located in Texas, Dallas (The Planet), a large facility featuring state-of-the-art security, safety and cooling systems. The servers are constantly monitored by both The Planet and Hostgator Staff ensuring they are up and working all the time.
hostgator

hostgator

The Mystery of a Virtual Private Server (vps)

Monday, July 12th, 2010

vps It is more than a shared server and less than a dedicated server. A VPS simply put is, a server that runs inside another server. Each VPS looks, feels, and acts like a dedicated server but shares the same hardware. Think of it as a multi-tenant dwelling or luxury condo. Each apartment has it’s own private entry, locks, electric, plumbing, bathrooms, kitchen and storage area within the same larger space. There are a several companies that offer this product, such as Sphera, Ensim, and an open source project called FreeVSD. While Ensim and Sphera do not actually host anything themselves, they license their technology to many hosting companies around the world. Since my background is with Ensim I will be discussing this here.

Ensim Instant Server Technology allows a hosting provider to slice up a physical server into virtual or “private,” systems. Each private server has it’s own unique file system, disk space, user space (including virtual root), process space, CPU, bandwidth, and memory allocations:

Performance Isolation: Heavy traffic or CPU load has no affect on other private servers on the same box, but there are limits on CPU, Memory, and Process.
vps

vps

Choosing and Selecting Domain Names

Thursday, July 8th, 2010

Domain name Like any brand name, logo, or trademark, your domain name represents part of your business identity. Customers will associate it with your particular product, service, company and so on, if you name it correctly. Remember that your domain name will probably be used for several purposes, including your web site, email address, and possibly an ftp or other server. It will be an integral part of your marketing campaign.

If your domain name can be easily remembered then you will attract more customers. People will use your web site or email address to get immediate and convenient access to the information or service that you are providing.

Domain names are portable. You can move physical address, change phone numbers, change Internet service providers, change the company that hosts your web site, and still keep the same domain name. This provides an extremely flexible method of keeping in touch with your customers and users.
domain name

domain name

How to Choose the Web Hosting (โฮสติ้ง)

Wednesday, June 30th, 2010

โฮสติ้ง One of the most crucial decisions that most online businesses have to make is choosing the best web hosting service. With a popular or well known and reliable Internet Service Provider (ISP) you won’t face many problems, however with a poor web hosting service provider it can be a nightmare.

Choosing the right kind of web hosting service can be a very daunting task at times as there are some very important features that you need to make sure of. Here you can find below what exactly to look for when choosing the best web hosting service.

Amount of web space: A web hosting service provider would usually assign you a certain amount of space on their server. You need to ensure that does it have the right amount of space for your website and your business requirements. You might want to expand your online business tomorrow and would require much more space. So it’s imperative for you that the web hosting company should be able to provide you with ample of space especially if your website is rich in graphics or has video clips.

FTP access: FTP access is very crucial since it provides the ability to upload new pages. Some web hosting service providers allow you to just design your web pages with their own personal web builder. This may be useful for beginners however you need to ensure if they provide you the facility to expand later when you enhance your online business capabilities.
โฮสติ้ง โฮสติ้ง โฮสติ้ง โฮสติ้ง

โฮสติ้ง